Close
  • Huvud
  • /
  • Tv
  • /
  • Varför Bailing On The Colbert Report Character var svårt för Stephen Colbert

Varför Bailing On The Colbert Report Character var svårt för Stephen Colbert

Stephen Colbert har blivit ett av de största namnen på sena scenen tack vare sitt jobb som värd för Den sena showenpå CBS . Han gjorde CBS-spelningen efter att ha visat sig vara en person på sen natt Colbert-rapporten. Han var en fixtur på Comedy Central i nästan ett decennium och spelade en vild och lustigt konservativ version av sig själv. Flytten till CBS var en stor kampanj, men det visar sig att Colbert hade problem med att lämna sittBakom. Han hade detta att säga om att baila på Stephen Colbert-karaktären:Det är en bekännelseaspekt att bära en mask, samma anledning till att det är lättare att bekänna en präst bakom en skärm än ansikte mot ansikte. Så karaktären var en 10-årig bekännelse, kanske hängde ego och aptit genom personen av denna karaktär. Då går du på scenen som dig själv och du är ansvarig för allt du säger och det finns en naturlig benägenhet att dra ditt slag eftersom du måste vara ansvarig för det du säger. Du kan inte gömma dig bakom masken. ... Det tog mig en liten stund att inse att karaktären inte riskerade att dyka upp igen.

Den tidigare Colbert-rapportvärd har varit öppen om sina tankar om att flytta från Comedy Central till CBS före detta. Före övergången var han det Colbert-rapporteneftersom han trodde att det inte längre var vad det amerikanska folket behövde från komedi på sen natt, och han var inte helt säker på att ta på sig värdtjänster på Den sena showenför att han baraom han skulle ha det tillräckligt för att sälja det till tittarna. Det var ett stort drag och det var ganska rörigt ett tag. Chelsea Handler varav hans syn på serien, och betyg var långt ifrån fenomenala. Hanskom nästan inte ens upp i luften, och hans tid på Den sena showenblev inte mycket lättare under en tid. Han säger nu att detta beror på att han kämpade med 'masken' eller den personlighet som han brukade använda under sin tid på Comedy Central och försökte räkna ut hur han skulle vara sin egen person i en mer knäppt miljö på sen kväll.

stephen colbert

Den sena showenhar genomgått flera stora omskakningar ända sedan Stephen Colbert tog tyglarna. CBSföre detta CBS i morgonproducent Chris Licht för att lyfta en del av produktionsansvaret från Colberts axlar och låta honom fokusera mer på sin roll framför kameran. Sedan verkställande producentvänster Den sena showen. Enorma förändringar bakom kulisserna kan ha resulterat i en uppgång i seriens kvalitet.

Det kan ha varit lätt för Stephen Colbert att falla tillbaka på sin karaktär från Colbert-rapporteninför så många svårigheter. Den ljumma mottagningen måste vara nedslående och han blev en enorm hit Colbert-rapporten, även om hans räckvidd på Comedy Central var mycket mer begränsad än på CBS. Fortfarande, Den sena showennästan säkert inte skulle ha fungerat om Colbert gick tillbaka till sina politiska lysande rötter, och hans prestationer när han flyttade ut ur sin komfortzon har blivit bättre och bättre. Han till och medspelar hans Colbert-rapportkaraktär vid ett tillfälle under sin täckning av presidentvalet 2016, och han lyckades glida in och ut ur rollen med lätthet. Hans ställning att han kämpade med övergången, som nämnts i intervjun med The Fresh , hjälper till att förklara varför Den sena showenfick en långsam start, men hans beslut att flytta till CBS verkar börja löna sig.Ställ in CBS på vardagar kl. 23.35. ET för att se vad Stephen Colbert har i butiken nästa gång Den sena showen.